Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Kattkolonier

Kattkolonier

Katten är flexibel, den kan leva både ensam eller i grupp.
24 jul 2021

Kattkolonier

Katten har länge ansetts vara en osocial, ensam art som inte varit haft något behov av sällskap och föredragit att vara ensam. Men under de senaste 25 åren har forskare runt hela världen studerat förvildade katter och upptäckt att de kan leva i familjegrupper, s.k. kolonier. Det är främst tillgången på mat som avgör om katten lever i en koloni eller inte, men även partners och skydd har betydelse. En katt som lever på vilda byten lever ensam medan katter som har tillgång till matkällor (t.ex. soptippar eller platser där det lagras mat) lever i kolonier.

I en koloni är honan den centrala, hon kallas för drottning. Den minsta kolin besår av en katthona och hennes ungar som inte är tillräckligt gamla för att överleva på egen hand. De största kolonierna består av flera honor, ofta släktingar som hjälps åt att ta hand om varandras ungar genom att tvätta, vakta och dia. Katthonorna kan även hjälpas åt vid födseln av kattungar, vilket är ett ganska ovanligt fenomen hos djur, och de katthonor som inte diar hämtar mat åt de som diar

Om en hankatt tillhör en koloni eller inte beror på hanens parningsstrategi. Vissa hanar, s.k. familjehanar, spenderar mest tid hos särskilda kolonier eller enskilda katthonor och skapar starka band med dem eftersom honkatter hellre vill para sig med bekanta hanar än främlingar. Andra hanar har rör sig istället mellan olika kolonier för att kunna para sig så mycket som möjligt. Mindre hanar verkar ha en fördel av att vara familjehanar eftersom katthonor föredrar att paras sig med stora hanar om de inte tillhör familjen. Familjehanar hjälper till att köra iväg andra hanar som kan vara faror för kattungarna i kolonin.

Källa: Liberg et al. 2000, Macdonald et al. 2000, Crowell-Davis 2007, Turner 2014.

Lämna en kommentar