Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Marskatten

Marskatten

28 mar 2022

Marskatten

Marskatt är ett uttryck som används för att beskriva hur honkatten kan bete sig under en tid då det börjar bli ljusare ute, som vanligtvis börjar i nars i Sverige. Honkattens beteende beror på att den löper eftersom den är s.k. säsongsmässigt polyöstral. Det innebär att kattens parningssäsong påverkas av ljuset och att honkatten har flera löpcykler under denna säsong. En honkatt löper i genomsnitt i 5,8 dagar, men det kan variera från 2 till 19 dagar, och cykeln upprepas var 2:a till var 3:e vecka om honkatten inte blir dräktig, skendräktig eller sjuk. Parningssäsongen för katter på norra halvklotet börjar i januari eller februari och kan fortsätta till oktober eller november.

En lite mer komplicerad fysiologisk förklaring till varför honkatten vill para sig under denna ljusare tid är att ljuset påverkar hjärnbalken så att utsöndringen av hormonet melatonin från tallkottkörteln minskar. Det leder till att utsöndringen av gonadotropinfrisättande hormoner (GnRH) från hypotalamus ökar, vilket i sin tur leder till att follikelstimulerande hormon (FSH) luteiniserande hormon (LH) från hypofysen ökar. Resultatet blir att de sexuella steroidhormonerna östrogen och progesteron från äggstockarna ökar.

Honkatten börjar oftast löpa vid 5 till 9 månaders ålder, men det kan variera från 3,5 till 18 månaders ålder, beroende på ras, säsong och kroppskondition.

Honkattens beteenden vid löpning är bl.a. följande:

  • Gnuggar sig med huvudet och nacken mot bekväma föremål.
  • Är väldigt tillgiven.
  • Kissar oftare.
  • Lutar sig med frambenen pressade mot marken och rumpan upp med svansen vänd åt sidan för att visa vulvan.
  • Rullar omkring på golvet.
  • Ropar högt för att locka till sig hankatter.
  • Är rastlös.
  • Äter dåligt.

Källa: Little 2012, Schäfer-Somi 2017, Agria Djurförsäkring 2022.

Lämna en kommentar