Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Regeln att förebygga parningar

Regeln att förebygga parningar

Lätt att göra rätt?
15 jun 2021

Regeln att förebygga parningar

För ett år sedan trädde Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter, saknr L 102, i kraft.
Jordbruksverket försöker göra det lätt för kattägaren att göra rätt och ger därför kompletterande råd till varje föreskrift på hur kattägaren kan göra för att följa föreskrifterna. Följer kattägaren råden kan den vara helt säker på att även föreskrifterna följs.

Frågan är om Jordbruksverket verkligen har lyckats med sin ambition att göra det lätt att göra rätt. Det verkar fortfarande, ett år senare, vara en del missförstånd och förvirringar kring vad som faktiskt är ett krav att följa och vad som är exempel på hur det kan följas, särskilt kring regeln som handlar om att förebygga parningar av katter. Söker du själv information kring detta kan du stöta på rubriker i media i stil med “Ny lag: Nu måste katter kastreras”, så det kanske inte är inte så konstigt att kattägare blir förvirrade om vad som faktiskt är en regel och inte.

Det som står i 6 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter, saknr L 102, är:
Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

I de allmänna råden till denna paragraf står det:
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Regeln som ska följas är alltså att förbygga parningar av katter (både inne- och utekatter). Med andra ord får du inte ha en katt som oplanerat parar sig. I praktiken innebär detta att kattägare inte längre enligt lag är tillåtna att ha en stallkatt som förökar sig obehindrat eller släppa ut en fertil hon- eller hankatt.

Om regeln inte följs kan Länsstyrelsen kräva att det rättas till, men det kan också leda till böter. För allvarliga brott kan kattägaren bli dömd till fängelse, bli fråntagen sitt djur eller dömas till djurförbud.

Det är alltså ingen lag eller krav på att du måste kastrera din katt, det är bara ett exempel på hur du kan följa regeln att förebygga parningar. Andra sätt att förebygga parningar kan t.ex. vara att ge din honkatt p-piller eller bygga en inhägnad rastgård så att din katt har möjlighet att vara ute om den vill det.

Oftast är det ändå kastrering som blir det logiska valet om det gäller en katt som ska röra sig fritt utomhus. Sterilisering är nämligen mycket ovanligt i Sverige och p-piller är bara en kortsiktig lösning eftersom det är kopplat till tumörer, cancer, diabetes och andra sjukdomar.

Källa: Lilliesköld 2020, Jordbruksverket 2021.

Lämna en kommentar