Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Skyddsmekanismer

Skyddsmekanismer

23 jan 2022

Skyddsmekanismer

Katten har en ökad fly-eller-fäktarespons på rädsla. Om en katt blir tvingad att lämna sitt territorium, t.ex. för ett veterinärbesök eller flytt, eller om ett hot uppstår, t.ex. om en annan katt kommer in i territoriet, kommer katten antingen att undvika situationen eller att gömma sig. Den enda gången som katten kommer att slåss är som en sista utväg när den inte kan fly. Att gömma sig är ett copingbeteende som katten använder vid stressfulla situationer och när de vill undvika interaktioner med andra katter, djur eller människor.

En annan skyddsmekanism är att katten undviker att visa yttre tecken på svaghet, smärta eller sjukdom. Tyvärr kan det leda till att människan har svårare att förstå när katten är sjuk och katten kan missuppfattas som en självständig art som inte behöver regelbunden veterinärvård.

Källa: Ellis et al. 2013.

Lämna en kommentar