Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Varför kattens kommunikation kan vara svår att förstå

Varför kattens kommunikation kan vara svår att förstå

3 okt 2021

Varför kattens kommunikation kan vara svår att förstå

Att förstå kattens kommunikation är inte alltid så lätt. I jämförelse med andra arter som används som sällskapsdjur anses katten ofta vara relativt svårläst när det handlar om att känna igen och förstå kattens beteende, kroppsspråk, hållning, läten och andra kommunikationssignaler. Det beror troligtvis på att kattens kroppsspråk och signaler ofta är mycket diskreta, särskilt kattens ansiktsuttryck. Katten härstammar från en solitär art och saknar nämligen den stora repertoar av signaler som mer socialt komplexa djur har.

Mycket av kattens kommunikation har utvecklats för att katten ska kunna kommunicera med andra katter. Det gör att det kan vara svårt för människan att förstå alla signaler, eftersom våra sinnen inte är tillräckligt känsliga för att uppfatta dem. Vi kan t.ex. se att en katt har sprayat urin på en vägg eftersom det är ett vått märke på väggen, men vi kan inte upptäcka de kemiska komponenterna om vi inte gör en kemisk analys, och därför vet vi inte vad det är som katten kommunicerar. En annan katt kan däremot både känna doften av att den första katten som har varit på plats och även när den har varit där.

Kattens beteende i olika sammanhang kan se väldigt lika ut, men ha olika betydelser. Det beror på kattens känslomässiga tillstånd. En katt kan t.ex. spinna när den mår bra men också i situationer när den har ont. På liknande sätt kan kattens beteende i samma sammanhang se väldigt olika ut vid olika tidpunkter.

Katten är ett rovdjur, men också ett bytesdjur som vill undvika uppmärksamhet från andra rovdjur. Det gör att det helt naturligt för en katt att inte visa om den är stressad, har ont eller rädd. Men det gör också att det kan vara svårt för människan att förstå när en katt är stressad, har ont eller är rädd är eftersom den då ofta bara är stilla och tyst. Katten kan däremot visa diskreta signaler, t.ex. genom att vila mer, gömma sig, inte vilja leka lika mycket, vara mer vaksam eller ha morrhåren bakåtriktade.

Källa: Hargrave 2017, Ellis 2020.

Lämna en kommentar