Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Om Cat Complete

Om Cat Complete

Affärsidé

Cat Complete erbjuder kattägare tjänster i form av kvalificerad rådgivning via telefon och hembesök. Företaget verkar främst inom områdena beteende, kost och relationen mellan katt och människa för att hjälpa dig som kattägare att förstå din katts önskade och oönskade beteenden, behov och kommunikationssignaler. Företaget erbjuder även föreläsningar och kurser. Jag är utbildad etolog, djurvårdare, husdjursvetare och biolog och håller mig uppdaterad med den senaste forskningen inom branschen för att kunna erbjuda mina kunder en relevant rådgivning med vetenskaplig grund. 

Hållbarhet

På ett ansvarsfullt sätt drivs verksamheten utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för att proaktivt uppnå en god hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet ser företaget som en ekonomisk utveckling som inte orsakar negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Företaget får alltså inte ha en ökning av ekonomisk kapital som innebär en minskning av miljökapital eller socialt kapital.

Ekologisk hållbarhet handlar om att som har med jordens ekosystem att göra, det innefattar vatten, luft, land, biodiversitet och ekosystemtjänster. Företaget väljer därför att antingen cykla eller åka kommunalt vid hembesök. Kunder har även möjlighet till telefonrådgivning och webbkurser för att inte behöva åka onödigt långa sträckor för att utnyttja våra tjänster. Företaget källsorterar och använder e-fakturering, mejl och andra elektroniska företagstjänster för att undvika onödigt användande av papper.

Social hållbarhet är det som företaget har fokus på, det handlar om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och individens behov. Däremot är det inte människan, utan katten, som står i centrum i företaget. Detta innebär inte att människan får ett sämre välbefinnande utan tvärtom, genom att arbeta för social hållbarhet för djuren så förbättras samtidigt livsförhållandena för människan eftersom hundar och katter spelar en viktig roll i många människors liv.

Om branschen

Sällskapsdjursbranschen växer kraftigt och omsätter stora summor. Vi lägger helt enkelt väldigt mycket pengar på våra sällskapsdjur och då inte bara på veterinärvård utan också på foder, omsorg, utrustning och träning. Däremot saknas det ibland vetenskaplig kompetens hos de som håller på med sällskapsdjur, delar av branschen kännetecknas av en hel del tyckande. Många av våra älskade katter lider av problem som vi som kattägare och uppfödare bidrar till, exempelvis övervikt och olika typer av problembeteenden.

Mision

Företagets mission är ge katten ett så långt och bra liv som möjligt som människans livskamrat genom att utbilda de människor som bryr sig om dem.