Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » De fyra frågorna

De fyra frågorna

Niko Tinbergens studier av djurens beteenden innehöll fyra typer av frågor och sa att vetenskapen bör betrakta alla lika mycket. Dessa frågor är minst lika viktiga att kunna besvara idag för att förstå varför ett djur beter sig som det gör och kallas för ”Tinbergens fyra frågor”.

Det som Tinbergens fyra frågor inte tar upp är hur djur uppfattar saker, känner och vet i relation till deras beteende. Denna forskning kom senare av andra vetenskapsmän och kallas för kognitiv etologi.

ORSAK

Vad är orsaken till beteendet? Genom att fråga om orsak en studerar vi hur stimuli framkallar eller stimulerar ett visst beteende eller hur fysiologiska orsaker som nerver, muskler, hormoner och hjärnor hos djur påverkar ett beteende.

UTVECKLING (ONTOGENI)

Genom att fråga om utveckling, studerar vi hur gener, lärande och andra miljöfaktorer formar beteendet hos växande djur.

ÖVERLEVA

Genom att fråga hur ett beteende hjälper ett djur att överleva och reproducera sig, studerar vi hur det naturliga urvalet har format djurens beteende.

EVOLUTION

Hur utvecklas beteendet under evolutionen?
Genom att fråga om evolutionen studerar vi hur djurens förfäder uppförde sig tidigare.