Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Vad är en etolog?

Vad är en etolog?

Vad är en etolog?

En etolog är en person som är utbildad i djurens beteenden och orsakerna bakom dem. Andra ord för etolog skulle kunna vara djurbeteendevetare, beteendevetare för djur, djurpsykolog eller liknande. Själva ordet etologi kommer från de grekiska orden ethos (som betyder vana eller sed) och logos (som betyder lära). 

Titeln etolog är inte skyddad så som exempelvis psykolog, vilket innebär i princip att vem som helst kan kalla sig etolog. Det betyder dessvärre att kompetensnivån är varierande.

Vad gör en etolog?

En etolog hjälper dig och ditt djur med exempelvis problembeteenden, berikning och träning.

Du kan vara säker på att en etolog har hög kompetens om denne är medlem i Sveriges Akademiska Etologer (SAE), en politiskt neutral ideell förening som fungerar som etologernas yrkesorganisation. Alla medlemmar i SAE besitter en gedigen akademisk utbildning i etologi och jobbar med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Medlemmar i SAE följer även Etologens Yrkeskodex vars syfte att beskriva professionens värdegrund och fungera som stöd för moralisk och etisk vägledning.

Etologer som är med i Sveriges Akademiska Etologer kan även vara medlemmar i Etolog.se som ser till att rätt kompetens finns på rätt plats. De hjälper idag många djursjukhus, skolor och djurägare med utbildning, webbkurser, rådgivning och analyser.