Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Det har ingen betydelse för katten om det är en illusion eller en riktig fyrkant

28 maj 2021

Det har ingen betydelse för katten om det är en illusion eller en riktig fyrkant

Den senaste forskningen från City University of New York visade att katten betedde sig på samma sätt mot illusionen av en fyrkant som en riktig fyrkant. Detta är förmodligen den första studien där forskare fått hjälp av kattägare för att studera kattens kognition.

Under sex dagar bad forskarna kattägare att tejpa upp tre olika par med figurer i sina hushåll. Katterna fick sedan välja om de ville sätta sig eller ställa sig i någon av figurerna i ett par medan de filmades under fem minuter. Figur ett bestod av fyra Pac-Man hörn med gapet inåt (vilket gav illusionen av en fyrkant), figur två bestod av fyra Pac-Man hörn med gapet vända utåt och figur tre var en riktig fyrkant. I varje par var det antingen figur ett och två, ett och tre eller två och tre. Varje par visades 18 gånger för respektive katt.

I studien deltog 561 katter, men alla som inte deltog genom hela studien i sex dagar uteslöts. De resterande 30 katternas videofilmer analyserades.
Resultatet visade att 70 % av katterna inte var intresserade av några figurer över huvud taget, men av de katter som var intresserade valde alla katterna att sätta sig eller ställa sig i antingen illusionen av en fyrkant eller i den riktiga fyrkanten åtta av nio gånger.

Forskarna drog slutsatsen att katten interagerar på samma sätt mot illusionen av en fyrkant på samma sätt som en riktig fyrkant genom att ställa sig eller sätta sig i den samt att katten kan urskilja 2D-konturer och förstår att det är en fyrkant den sitter i och inte bara mellan fyra Pac-Man hörn. Detta stöder även tidigare studier som visat att katten har en förmåga att uppfatta en del illusioner.

Källa:
Smith, G.E., Chouinard, P.A. & Byosiere, S.-E. (2021). If I fits I sits: A citizen science investigation into illusory contour susceptibility in domestic cats (Felis silvestris catus). Applied Animal Behaviour Science, 240, 105338. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105338

Lämna en kommentar