Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Katten har samma förmåga att anknyta till sin ägare som hunden

26 sep 2019

Katten har samma förmåga att anknyta till sin ägare som hunden

Ny forskning vid Oregon State University har kommit fram till att katten har samma anknytningsstil som både hunden och barnet. Kattens anknytningsstil testades i ett Security Base Test (SBT) som även använts på hund.

Under testet tillbringade katten två minuter i ett nytt rum med sin ägare, följt av två minuter ensam och sedan en återföreningsfas på två minuter där katten fick vara tillsammans med sin ägare igen. Katten bedömdes och klassificerades med en säker anknytningsstil eller en osäker anknytningsstil. Om katten bedömdes ha en osäker anknytningsstil kunde den klassificeras ytterligare som osäker- ambivalent, osäker- undvikande eller osäker- oförutsägbar.

Studien gjordes på 70 kattungar, där 61 katter kunde klassificeras. 64,3% klassificerades som en säker anknytningsstil och 35,7 % klassificerades som en osäker anknytningsstil. De katter som visade en säker anknytningsstil hade en minskad stressrespons och ville ta kontakt med sin ägare igen under återföreningsfasen. De katter som visade en osäker anknytningsstil var fortfarande stressade under återföreningsfasen samt visade ett ambivalent, undvikande eller oförutsägbart beteende. Av de osäkra katterna klassificerades 84 % som osäker-ambivalenta, 12 % som osäker-undvikande och 4 % som osäker-oförutsägbara.

För att se om anknytningsstilen kunde påverkas av tidigare socialisering med människor fick en del av katterna vara med i ett tränings- och socialiseringsprogram under sex veckor innan studien, men det visade ingen signifikant effekt på resultatet.

Eftersom katter behåller många egenskaper från barndomen i vuxen ålder testades även 38 vuxna katter i samma typ av test som kattungarna. Resultatet blev mycket liknande där 65, 8% klassificerades som en säker anknytningsstil och  34,2% klassificerades som en osäker anknytingsstil.

Forskarna ville även utvärdera om hur katten klassificerades (som säker eller osäker) berodde på olika svar på stressiga situationer snarare än distinkta svar på ägarens återkomst. Som ett mått på separationsbesvär mättes därför frekvensen på vokaliseringen av mjauet hos de vuxna katterna under de två minuterna då katten var ensam.

Resultatet visade att säkra och osäkra- ambivalenta katter nådde likvärdiga frekvensnivåer under tiden de var ensamma, de hade även mer anknytningsbesvär än osäkra-undvikande och osäkra-oförutsägbara. Det betyder alltså att även säkra katter inte gillar att bli lämnade ensamma.

Forskarna drog slutsatsen att katten visar en liknande kapacitet för bildandet av säkra och osäkra anknytningar mot sin ägare som tidigare visats hos både barn och hundar samt att kattens anknytningsstil är relativt stabil och även visar sig i vuxen ålder.

Källa:
Vitale, K.R., Behnke, A.C. & Udell, M.A.R. (2019). Attachment bonds between domestic cats and humans. Current Biology, vol. 29 (18), ss. R864–R865

Lämna en kommentar