Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Katten kan må dåligt av att bli lämnad ensam

5 maj 2020

Katten kan må dåligt av att bli lämnad ensam

Det finns få studier om separationsproblem hos katt på grund av den begränsade kunskap som finns inom ämnet. En ny studie visade att 13,45 % av katterna i studien kunde ha separationsrelaterade problem.

Separationsrelaterade problem är en uppsättning beteenden och fysiologiska tecken som visas av katten när den är separerad från sin ägare. Domesticerade katter kan gynnas av att ha kontakt med människan är det viktigt att kunna se de tecken som kan tyda på separationsrelaterade problem.

I studien deltog 130 kattägare som svarade på frågor om sin katts beteende livssituation. Totalt 223 frågeformulär samlades in.

Frågorna handlade om katten uppvisade negativa beteenden och/eller känslomässiga beteenden så som kissande och bajsande utanför lådan, destruktivitet, överdrivet jamande, apati, aggressivitet och rastlöshet. Även frågor om katten hade tillgång till kattleksaker, antalet boende i hushållet, ägarens kön och ålder besvarades.

För att identifiera separationsproblem skapades följande kriterier; 1) katten uppvisade minst två negativa beteenden, 2) katten uppvisade ett negativt beteende samt minst ett känslomässigt beteende, 3) katten uppvisade tre känslomässiga beteenden.

Resultatet visade att av de 223 katter som deltog i studien uppvisade 13,45 % katter tecken som kan tyda på separationsrelaterade problem, det vill säga uppfyllde någon eller några av kriterierna. De negativa beteenden som uppvisades mest var destruktivitet och överdrivet jamande och de känslomässiga beteenden som uppvisade mest var apati och aggressivitet.

Resultatet visade även katter som bodde i samma hushåll som en eller fler kvinnor visade mer tecken på separationsrelaterade problem än hushåll där katter bodde tillsammans med en eller flera män samt att katter som inte hade några leksaker eller sällskap av andra djur i samma hushåll även uppvisade tecken på separationsrelaterade problem.

Forskarna drog slutsatsen att denna studie är bra start för vidare forskning inom ämnet samt att veterinärer och etologer kan ha studien som ett hjälpmedel för att kunna identifiera tecken hos katten som troligtvis kan ha en koppling till separationsrelaterade problem. Även kattägare kan med hjälp av studien och egna observationer förebygga separationsrelaterade problem, till exempelvis genom att förse katten med fler leksaker.

Källa:
de Souza Machado, D., Oliveira, P.M.B., Machado, J.C., Ceballos, M.C. & Sant’Anna, A.C. (2020). Identification of separation-related problems in domestic cats: A questionnaire survey. (Walsh, C. J., red.) PLOS ONE, vol. 15 (4), s. e0230999

Lämna en kommentar