Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Katten känner igen sitt namn

7 apr 2019

Katten känner igen sitt namn

Ny forskning från Sophiauniversitetet i Tokyo visar att katten känner igen sitt namn, men det betyder inte att katten faktiskt vet vad den heter. Detta är det första experimentella beviset som visar kattens förmåga att förstå mänskliga verbala uttalanden.

I experimentet deltog katter från hushåll och kattcaféer. Forskarna läste upp flera olika ord och meningar som inkluderade kattens namn. När kattens namn lästes upp, även från en okänd person, reagerade katten genom att röra på öron eller huvud. Ingen katt kom springande på sitt namn.

En katts namn är ett salient stimuli och associeras ofta med en belöning, exempelvis mat eller lek. Om katten associerar sitt eget namn med någon typ av belöning är det därför rimligt att tro att den reagerar på sitt namn.

Resultatet visade att katter från hushåll kan skilja på sina egna namn från andra ord och andra katters namn. Resultatet visade också att katter på kattcaféer kunde skilja sitt egna namn från andra ord men inte från andra katters namn. Detta kan bero på att de katterna på kattcaféer ofta får höra sitt namn tillsammans med andra namn utan att få någon belöning.

Forskarna drog slutsatsen att åtminstone katter som bor i vanliga hushåll kan kan skilja på sina egna namn från ord och namn på andra katter. Denna nya forskning har uppmärksammat kattens förmåga att kommunicera med människan, vilket i sin tur kan förbättra välfärden hos katten och människan.

Källa:
Saito, A., Shinozuka, K., Ito, Y. & Hasegawa, T. (2019). Domestic cats (Felis catus) discriminate their names from other words. Scientific Reports, vol. 9 (1), s. 5394

Lämna en kommentar