Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Kattens leende sitter i ögonen

5 nov 2020

Kattens leende sitter i ögonen

Nu visar den senaste forskningen från England att kattens långsamma blinkningar kan vara en form av leende och tyder på glada och positiva känslor. Kattens kommunikation med människan har inte studerats lika mycket som hos andra sällskapsdjur, kanske för att att katten härstammar från en solitär art.

Två experiment gjordes där kattens ögonrörelser studerades. Hela sekvensen av den långsamma blinkningen består av en halv-blinkning, stängning av ögat och ett smalt kisande öga.

I det första experimentet deltog 18 katter från olika hushåll som var och en tillbringade en stund med sin ägare där ägaren gjorde en långsam blinkning för att studera kattens reaktion. Detta jämfördes med när ägaren var kvar i rummet men inte hade någon interaktion med katten.

I det andra experiment deltog ytterligare 18 katter från olika hushåll del. I detta experiment sträckte forskaren fram sin handflata till katten för att studera kattens reaktion, ingen ägare var delaktig alls. Om katten inte uppmärksammade handflatan sa forskaren kattens namn. Efter några sekunder drog forskaren tillbaka handen samtidigt som hon antingen hade ett neutralt ansiktsuttryck utan att få ögonkontakt med katten eller gjorde den långsamma blinkningen.

Resultatet av experiment ett visade att katten både halv-blinkade mer, särskilt hanarna, och kisade mer när ägaren gjort den långsamma blinkningen.

Resultatet av experiment två visade att katten både halv-blinkade och kisade mer när forskaren hade gjort den långsamma blinkningen. Resultatet visade också att äldre katterna stängde ögat mer än de yngre samt att fler katter närmade sig forskarens hand efter att hon utfört den långsamma blinkningen.

Forskarna jämförde liknande uttryck hos andra arter och drog slutsatsen att den långsamma blinkningen delar vissa funktioner med människans genuina leende och att katterna upplever den som någonting positivt. Detta kan i sin tur vara en indikator på positiva känslor hos katten. Dock behövs ytterligare forskning innan slutsatser kan dras om kattens känslomässiga tillstånd kan associeras med att katten själv blinkar långsamt eller svarar på ett långsamt blinkande från människan.

Källa:
Humphrey, T., Proops, L., Forman, J., Spooner, R. & McComb, K. (2020). The role of cat eye narrowing movements in cat–human communication. Scientific Reports, vol. 10 (1), s. 16503

Lämna en kommentar