Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Många har svart att läsa av kattens känslor utifrån ansiktsuttryck

24 jan 2020

Många har svart att läsa av kattens känslor utifrån ansiktsuttryck

Det finns få studier som visar om människan kan tyda kattens känslor. En ny studie av forskare från University of Guelph i Kanada visade att endast 13 % av deltagarna kunde identifiera kattens känslomässiga tillstånd.

2 versioner med 20 videofilmer vardera tillverkades där respektive katts ansikte filmades i närbild under några sekunder, både aktiva och inaktiva katter filmades. Hälften av videofilmerna innehöll katter med positiva känslotillstånd och hälften katter med negativa känslotillstånd. Ingen video innehöll ledtrådar eller tydliga tecken på känslomässigt tillstånd, exempelvis öppna munnar eller indragna öron.

I studien deltog 1040 människor i olika åldrar och med olika erfarenheter. Varje deltagare fick se en slumpat vald version av videofilmer och svara på tillhörande frågor. Alla deltagare som var under 18 år, använde linser eller inte svarade på alla frågor uteslöts ur studien. De resterande 6329 svaren analyserades.

Resultatet visade att 13 % av alla deltagare kunde identifiera kattens känslomässiga tillstånd, vilket innebar att de hade minst 15 av 20 rätt. Medelvärdet var 11,85 av 20 rätt.

Resultatet visade även att kvinnor var mer benägna att tolka kattens känslomässiga tillstånd utifrån ansiktsuttryck än män. Även veterinärer hade bättre förmåga att tolka katternas känslomässiga tillstånd, likaså som yngre deltagare jämfört med äldre. Om deltagaren hade stor en erfarenhet av katter eller en gedigen utbildning (exempelvis högskoleexamen eller doktorand) hade ingen betydelse.

Forskarna drog slutsatsen att människan kan tolka kattens känslomässiga tillstånd utifrån diskreta signaler via kattens ansiktsuttryck, även om det är svårt för de allra flesta.

Källa:
Dawson, L., Cheal, J., Niel, L. & Mason, G. (2019). Humans can identify cats’ affective states from subtle facial expressions. Animal Welfare, vol. 28 (4), ss. 519–531

Lämna en kommentar