Cat Complete – Kattetolog / Kattbeteendevetare Eva Wennman » Lagstiftning

Lagstiftning

De senaste åren har det hänt lite kring Djurskyddslagstiftningen i Sverige.
Den 1 april trädde Djurskyddslagen (2018:1192) i kraft.
Den 15 Juni 2020 trädde även Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter, saknr L 102, ikraft.

Jordbruksverkets ambitioner med de nya föreskrifterna L102 är att:

  • ha en tydligare koppling till den nya Djurskyddslagen
  • ha ett tydligare uttryck av att djurägare ska ha kunskap och kompentens
  • höja kattens status och djurskyddet för katt
  • göra det lätt att göra rätt

I de nya föreskrifterna står det tydligt vad djurägaren ska ha för kunskap och kompetens om sin katt. En kattägare är numera skyldig till att ta reda på vad en katt är för typ av djur och vad som behövs för att den ska må bra samt följa reglerna. Med andra ord går det inte längre för en kattägare att skylla på att den inte har sett, läst eller förstått reglerna.